در باره

انسان در رفتارش موجودی هدفمند است این اهداف را محرک ها یا انگیزش ایجاد می نماید انگیزه های روانی مطابق روانشناسی به انگیزه های فیزیولوژیک و انگیزه های عاطفی تقسیم می شود هدف از تاسیس این سایت و فعالیت کمک به گسترش انگیزه های عالی و ارتقای فرهنگ وکالت و خود آگاهی هموطنان به حقوق خود در جامعه و مراجعه به دادگستری و نقد منصفانه دستگاه قضایی و کانون وکلا و کارگزارن آن و مقررات و رویه قضایی در مفهوم عام و خاص می باشد همچنین مطالبی بصورت طنز و فکاهی و روانشناسی کاربردی و درد دلها و دغدغه های شخصی که با آن روبرو هستم مطرح تا با تبادل افکار و نظرات پایگاهی برای رشد و تکامل همدیگر ایجاد نموده باشیم از کلیه عزیزانی که سوالات حقوقی و یا نظریاتی بی غرضانه در ارتباط با وکلا یا دستگاه قضایی دارند بدینوسیله تقاضا می شود که ما را در این هدف یاری نمایند در کنار موضوعات مورد اشاره در این سایت مسائل صنفی و تحلیلی و خبری نیز بسته به نیاز مطرح خواهد شد  -خسروی پور


URL : http://www.shkhosravipour.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=1507