دادستان نظامی خراسان جنوبی:در نظام مقدس جمهوری اسلامی شکنجه ، اذیت و آزار متهمان جایگاهی ندارد

دادستان نظامی خراسان جنوبی  به کارکنان انتظامی گفت:شما امین مردم هستید و سلامت نیروهای مسلح، تضمین کننده امنیت جامعه خواهد بود، نباید با غفلت دچار خطایی شوید و اعتماد و اعتبار خویش را نزد مردم از دست بدهید.
وی خواستار توجه هر بیشتر به مسائل اعتقادی در درون نیروهای مسلح شد و افزود: مسائل اعتقادی را کوچک و کم اهمیت نشماریم تا خدای ناکرده شیطان بر ما رخنه نکند و زمانی متوجه خطایمان بشویم که آبرو و حیثیت خود را از دست داده باشیم.
محمودی تصریح کرد: جنگی که ما با آن روبرو هستیم جنگ نرم و فرهنگی است که بسیار خطرناک تر از جنگ فیزیکی است، یعنی دشمن اعتقادات  ما را نشانه گرفته و می خواهد با سست کردن آن بر ما مسلط شود.
دادستان خراسان جنوبی در بخش دیگری از صحبتهایش از نیروی انتظامی استان به خاطر تلاش در مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق کالا تقدیر کرد وگفت: با تلاش و جدیت نیروهای فعال و مؤمن، نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی توانسته رتبه نخست کشور را در کشف مواد مخدر کسب کند
777-111.منبع سایت قوه قضاییه


URL : http://www.shkhosravipour.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=3364